Array.se – Allmänna tävlingsregler

Generella tävlingsvillkor

  • Det kostar inget att deltaga i våra tävlingar.
  • Medarbetare och personer med starka kopplingar får ej ställa upp i våra tävlingar.
  • Alla bidrag ska lämnas in på svenska om inget annat anges.
  • Array.se äger full rätt att använda inskickade tävlingsvidrag så som vi finner passande.
  • Array.se kan avbryta, upphäva samt redigera tävlingar och villkor utan förvarning.
  • Vinnaren kontaktas via epost och har en vecka på sig att svara. Om ej svar erhålls utses en annan vinnare.
  • Juryn består av medarbetare på Array.se samt representanter för eventuella medarrangörerer.
  • Juryns beslut är slutgiltigt och kan inte överklagas.
  • Vi förbehåller oss rätten att diskvalificera bidrag som bryter mot reglerna eller på annat sätt anses vara opassande samt om de bryter mot upphovsrätt, anses vara fusk och liknande.

Behandling av personuppgifter

Tävlingarnas administration kräver viss behandling av personuppgifter, som namn, adress och telefonnummer till vinnare. Dessa uppgifter kan delges samarbetspartners för att möjliggöra fysisk distribution av vinster. Array kan komma att använda din epost till egna utskick men vi ger aldrig ut den till tredje part.


Vinstskatt

Eventuell skatt på vinsten betalas av vinnaren. Mer information finns hos Skatteverket, telefon 0771 567 567.